Rodion Zhyznevsky

Rodion Zhyznevsky

Previous programmes

 • 27.10.2021 23:19:30
  - RUI

  Topic: Ukrainians in France. The story of success (Part 2) Guest: Nataliia Ivanitska - a lawyer, a member of the Paris Bar and the Kyiv Bar. Nataliia Ivanitska is recognized by the Best lawyers in Ukraine ranking in competition law. About: For anyone who is not from an EU country, finding a job in France is extremely difficult, for the simple reason that France has a very high unemployment rate and will not give a job to a foreigner if a citizen is qualified.

  Тема: Українці у Франції. Історія успіху (Частина 2) Гість: Наталія Іваницька – юрист, член Колегії адвокатів Парижа та Києва. Наталія Іваницька визнана найкращим юристом України в галузі конкурентного права. Про: Для будь-кого, хто не з країни ЄС, знайти роботу у Франції надзвичайно складно з тієї простої причини, що у Франції дуже високий рівень безробіття і не дасть іноземцю роботу, якщо громадянин має відповідну кваліфікацію.

 • 20.10.2021 23:19:30
  - RUI

  Babyn Yar 80th anniversary events and the Memorial Center project. Part 2 Participants and guests: Malclom Hoenlein – Vice-chairman of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations Natan Sharansky – Сhairman of the supervisory board Mikhail Fridman – Supervisory board member, founder German Khan – Supervisory board member, founder Ruslan Kavatsuk - Deputy General Director Victor Pinchuk – Supervisory board member, founder Sviatoslav Vakarchuk – Supervisory board member Rabbi Yaakov dov Bleich – Supervisory board member Wladimir Klitschko – Supervisory board member Aleksandr Kwasniewski - Supervisory board member Patrick Desbois - Head of the Academic Council of Babyn Yar About: This October, the world-famous conceptual artist Maryna Abramovych presented a new memorial object – "Crystal Wall of Crying". Within six months, the first museum space – "Kurgan" is about to be unveiled. This was announced by members of the Supervisory Board of the organization, summing up the results of the five-year work of the Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

  80-річчя Бабиного Яру та проект Меморіального центру. Частина 2 Учасники та гості: Малклом Хенлайн - віце-голова Конференції президентів провідних американських єврейських організацій Натан Шаранський - голова наглядової ради Михайло Фрідман - член наглядової ради, засновник Герман Хан - член наглядової ради, засновник Руслан Кавацюк - заступник генерального директора Віктор Пінчук - член наглядової ради, засновник Святослав Вакарчук - член наглядової ради Рабин Яков дов Блейх - член наглядової ради Володимир Кличко - член наглядової ради Олександр Кваснєвський - член наглядової ради Патрік Дебуа - голова вченої ради Бабиного Яру Про: У жовтні цього року всесвітньо відома концептуальна художниця Марина Абрамович презентувала новий меморіальний об’єкт-«Кришталева стіна плачу». Протягом півроку збираються відкрити перший музейний простір - "Курган". Про це повідомили члени наглядової ради організації, підбиваючи підсумки п’ятирічної роботи Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру.

 • 13.10.2021 23:19:30
  - RUI

  Ukraine and the world: experts and common people talk about concerns and aspirations .

  Розповіді про сучасну Україну і українців, їхній стиль життя, здобутки, прагнення та надії; точка зору громадян на різноманітні події та явища сучасного світу.

 • 06.10.2021 23:19:30
  - RUI

  International Mayors Summit (IMS) Guests: Erion Veliaj, Mayor of Tyrana, Albania Vitaliy Savych, Acting Director at the Department of Economic Development of the Odessa City Council Oleksander Sienkevych, Mayor of Mykolaiv Iryna Ozymok, Organizer and Founder of the International Summit of Mayors About: International Mayors Summit (IMS), launched in 2016 as a knowledge exchange platform for local government leaders, became “more than a conference”, a place where projects and partnerships are born. The annual Summit brings together prominent mayors from throughout the world, the business community, international organizations representatives and civil society to discuss solutions, innovations, best practices and common challenges in all areas of city life

  Міжнародний саміт мерів (IMS) Гості: Еріон Веляй, мер Тірани, Албанія Віталій Савич, виконуючий обов’язки директора Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Олександр Сенкевич, мер Миколаєва Ірина Озимок, організатор та засновник Міжнародного саміту мерів Про себе: Міжнародний саміт мерів (IMS), започаткований у 2016 році як платформа обміну знаннями для керівників місцевих органів влади, став «більше, ніж конференцією», місцем, де народжуються проекти та партнерства. Щорічний саміт збирає видатних мерів з усього світу, ділову спільноту, представників міжнародних організацій та громадянського суспільства для обговорення рішень, інновацій, кращого досвіду та спільних проблем у всіх сферах життя міста.

 • 29.09.2021 23:19:30
  - RUI

  Topic: 80th anniversary of the Babyn Yar tragedy Guests: Max Yakover, CEO at the Babyn Yar Holocaust Memorial Center Ruslan Kavatsyuk, Board Member of the Memorial Center Anna Furman, Deputy General Director About: Between 1941 and 1943, the Nazis shot between 70,000 and 100,000 people at Babyn Yar, including almost the entire Jewish population of Kyiv, making it a significant point on the devastating map of the Holocaust. A number of official events dedicated to the 80th anniversary of the Babyn Yar tragedy will be held in Kyiv. Commemorative events dedicated to the 80th anniversary of the Babyn Yar tragedy were organized by the Babyn Yar Holocaust Memorial Center. An official commemoration ceremony will take place in Babyn Yar on October 6

  Тема: 80-та річниця трагедії Бабиного Яру Гості: Макс Яковер, генеральний директор Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру Руслан Кавацюк, член правління Меморіального центру Анна Фурман, заступниця генерального директора Про: У період з 1941 по 1943 рік нацисти розстріляли у Бабиному Яру від 70 000 до 100 000 осіб, включаючи майже все єврейське населення Києва, що зробило його місцем на руйнівній карті Голокосту. У Києві відбудеться ряд офіційних заходів, присвячених 80-й річниці трагедії Бабиного Яру. Пам'ятні заходи, присвячені 80-річчю трагедії Бабиного Яру, організував Меморіальний центр Голокосту в Бабиному Яру. Офіційна церемонія вшанування пам’яті відбудеться у Бабиному Яру 6 жовтня

 • 22.09.2021 23:19:30
  - RUI

  Topic: Yalta European Strategy – YES. Part 2 Guests: · David Rubenstein, co-founder and co-chairman of The Carlyle Group · Vladyslav Rashkovan, Alternative Executive Director at the International Monetary Fund · Olena Bilan, Chief Economist at Dragon Capital · Taras Kachka, Deputy Minister of Economy - Trade Representative of Ukraine · Carl Bildt, the Minister of Foreign Affairs of Sweden (2006-2014), the Prime Minister of Sweden (1991-1994) About: The second day of lively and enlightening debates at the YES Brainstorming event was concluded as high-level European and Ukrainian leaders and experts - including former UK Prime Minister Tony Blair - gathered to discuss Ukraine’s contribution to the global economy, the aftermath of 9/11 and what it means for tomorrow, and how a new Cold War will not save a warming planet.

  Тема: Yalta European Strategy – YES. Частина 2 Гості: · Девід Рубенштейн, співзасновник The Carlyle Group · Владислав Рашкован, виконавчий директор Міжнародного валютного фонду · Олена Білан, головний економіст Dragon Capital · Тарас Качка, заступник Міністра економіки - торговий представник України · Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем'єр-міністр Швеції (1991-1994) Про: Другий день жвавих та просвітницьких дебатів під час мозкового штурму YES завершився, коли європейські та українські лідери та експерти, включаючи колишнього прем’єр -міністра Великобританії Тоні Блера, зібралися, щоб обговорити внесок України у світову економіку, наслідки 9 /11 і що це означає на завтра, і як нова холодна війна не врятує зігріваючу планету.

 • 15.09.2021 23:19:30
  - RUI

  Topic: Yalta European Strategy – YES. Part 1 Guests: · Victor Pinchuk, a businessman and philanthropist, founder of YES · Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine · Carl Bildt, the Minister of Foreign Affairs of Sweden (2006-2014), the Prime Minister of Sweden (1991-1994) About: The first day of the Yalta European Strategy (YES) Brainstorming, themed “Post-Covid = Pre-Disaster? Steps to Survival”, was opened by Victor Pinchuk who called on global leaders to listen to Ukraine in order to prevent future disaster. Around 70 politicians, diplomats, businessmen, activists and experts from more than 20 countries have gathered at the intimate event taking place across September 9-11 in Mystetskiy Arsenal, Kyiv, Ukraine.

  Тема: Ялтинська європейська стратегія - YES. Частина 1 Гості: • Віктор Пінчук, бізнесмен та меценат, засновник YES • Володимир Зеленський, Президент України • Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем'єр-міністр Швеції (1991-1994) Про: Перший день Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему «Пост-COVID = Кроки до виживання», відкрив Віктор Пінчук, який закликав світових лідерів прислухатися до України, щоб запобігти майбутній катастрофі. Близько 70 політиків, дипломатів, бізнесменів, активістів та експертів з більш ніж 20 країн зібралися на подію, яка відбулася 9-11 вересня у Мистецькому Арсеналі, Київ, Україна.

 • 08.09.2021 23:19:30
  - RUI

  Topic: International education in the USA Guest: Kostiantyn Rymar, a 3rd-year student at one of the oldest colleges – St. John’s College. About: The Education System in the USA is one of the most diverse education systems in the world. It has public institutions as well as private, large organizations as well as small. International students aspiring to study in the US can get a good reason as to why choose the USA over other countries for higher education. The U.S. may not be counted as an affordable nation for all international students but they can surely create a path to make it affordable. Part 2.

  Тема: Міжнародна освіта в США Гість: Костянтин Римар, студент 3 курсу одного з найстаріших коледжів- St. John’s College. Про: Система освіти в США - одна з найрізноманітніших систем освіти у світі. Тут існують державні установи, а також приватні, великі та маленькі організації. Іноземні студенти, які прагнуть навчатися у США, можуть почути вагому причину для того щоб обрати саме цю країну для отримання вищої освіти. Частина 2.

 • 01.09.2021 23:19:30
  - RUI

  Topic: International education in the USA Guest: Kostiantyn Rymar, a 3rd-year student at one of the oldest colleges – St. John’s College. About: The Education System in the USA is one of the most diverse education systems in the world. It has public institutions as well as private, large organizations as well as small. International students aspiring to study in the US can get a good reason as to why choose the USA over other countries for higher education. The U.S. may not be counted as an affordable nation for all international students but they can surely create a path to make it affordable. Part 1.

  Тема: Міжнародна освіта в США Гість: Костянтин Римар, студент 3 курсу одного з найстаріших коледжів- St. John’s College. Про: Система освіти в США - одна з найрізноманітніших систем освіти у світі. Тут існують державні установи, а також приватні, великі та маленькі організації. Іноземні студенти, які прагнуть навчатися у США, можуть почути вагому причину для того щоб обрати саме цю країну для отримання вищої освіти. Частина 1.